JIAN-MC11010 - 华科电源充电模块维修

31

2019-05

JIAN-MC11010维修

JIAN-MC11010工作原理: JIAN-MC11010模块采用三相三线制(无相序要求)380VAC输入,输入范围宽;无中线电流损耗,具有软启动功能。 JIAN-MC11010三相交流输入采用先进的尖锋抑制器及EMI滤波,可以有效的抑制和吸收尖锋电压,保证JIAN-MC11010模块后级电路的安...