HC11010-3 - 华科电源充电模块维修

02

2023-05

HC11010-3充电模块维修及销售

HC11010-3充电模块维修及购买请联系华科电源。 HC11010-3充电模块特点: 1、HC11010-3充电模块交流宽带输入380±25%; 2、HC11010-3充电模块输出电流可根据负载电流和蓄电池容量,手动或系统监控自动调节; 3、HC11010-3充电模块低差自主均流电路,无需外围...